POLAND - LIST OF JI  PROJECTS
                  2019-05-15
Item Project name Project ID / additional doc. LoA Quantity of units according to LoA Units issued
Date of LoA  AAUs ERUs Total ERUs Years ERUs Issued
1. Jelenia Góra
"Wykorzystanie zrębków drzewnych z terenów zieleni miejskiej dla celów grzewczych w Jeleniej Górze"
Utilisation of wood chips for heating purposes in urban areas plant in the town of Jelenia Gora PL1000058 2000-06-15 N/A 4 345 4 345 0  
2. Leszno Górne
"Mała elektrownia wodna na rzece Bóbr, Leszno Górne"
Small Hydro-Power Plant on Bobr River, location Leszno Gorne, municipality Szprotawa PL1000061 2001-05-14 N/A 11 713 11 713 0  
3. Konin
"Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Koninie"
Landfill gas extraction and utilisation in Konin, Poland PL1000071 2004-06-25 N/A 253 000 253 000 0  
4. Zagórze
"Farma wiatrowa Zagórze"
Zagorze Wind Farm PL1000065 2005-01-10 217 627 187 479 405 106 182 857 2010, 2011, 2012
5. Zakopane
"Wykorzystanie metanu pochodzącego ze składowiska odpadów i osadów ściekowych w Zakopanem"
Utilization of methane gas from Landfill and Sludge, Zakopane PL1000064 2005-01-25 22 000 262 126 284 126 235 597 2010, 2011, 2012, 2014
6. Stargard Szczeciński
"Geotermalna ciepłownia w Stargardzie Szczecińskim"
Stargard Geothermal District Heating Project PL1000059 2005-10-05 122 300 181 185 303 485 0  
7. Mazury
"Mazurski Pakiet Gazu Składowiskowego"
Mazurskie Landfill Gas Package PL1000060 2006-03-31 119 225 560 722 679 947 505 743 2010, 2011, 2012, 2014
8. Lake Ostrowo
"Farma wiatrowa Lake Ostrowo"
Lake Ostrowo Wind Farm PL1000063 2007-01-31 N/A 336 198 336 198 286 833 2010, 2011, 2012, 2013
9. Anwil
"Ograniczenie emisji N
2O w Zakładach Azotowych Anwil S.A."
N2O emissions reduction project at Zakłady Azotowe Anwil S.A. PL1000054 2008-01-28 N/A 4 096 477 4 096 477 3 900 823 2010, 2011, 2012, 2013
10. Sosnowiec
"Gaz składowiskowy w miejscowościach Łubna, Sosnowiec i Łęgajny"
Łubna, Sosonowiec, Łegajny Landfill Gas, Poland PL1000057 2008-06-19 64 000 557 696 621 696 478 763 2009, 2010, 2011, 2012
11. Tarnów
"Zmniejszenie emisji N2O z instalacji produkcji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A."
N2O abatement project at nitric acid plant of Zakłady Azotowe in Tarnów Mościce, Poland PL1000053 2008-06-19 N/A 3 097 975 3 097 975 2 674 356 2010, 2011, 2012
12. Poldanor
„Odbiór i utylizacja metanu pochodzącego z przeróbki obornika trzody chlewnej, biomasy i odpadów organicznych, Województwo Pomorskie, Polska oraz Województwo Zachodniopomorskie, Polska”
Methane capture and utilization from treatment of swine manure, biomass and organic waste, Zachodnio Pomorskie, Poland and Pomorskie, Poland PL1000056 2009-01-15 49 984 699 797 749 781 615 632 2010, 2011, 2012, 2013
13. Radiowo
"Odzysk gazu wysypiskowego na składowisku odpadów Radiowo w Warszawie, Polska"
Landfill gas recovery on the Radiowo landfill in Warsaw, Poland PL1000062 2009-06-15 N/A 216 866 216 866 0  
14. Puławy
"Katalityczna redukcja N2O w reaktorach utleniania amoniaku instalacji kwasu azotowego w Puławach, Polska"
Catalytic Reduction of N2O inside the Ammonia Burners of the Nitric Acid Plant in Puławy, Poland PL1000055 2009-07-15 N/A 7 968 811 7 968 811 6 214 030 2010, 2011, 2012, 2013
15. Borynia
„Pozyskanie i utylizacja metanu kopalnianego w KWK Borynia w Polsce”
Coal Mine Methane Capture and Utilization at KWK Borynia Coal Mine, Poland PL1000264 2010-02-05 N/A 215 147 215 147 106 609 2011, 2012, 2013
16. Geotermia Zakopane
„Rozszerzenie i rozwój Energii Geotermalnej, Zakopane, Polska”
Expansion and development of Geothermal Energy, Zakopane, Poland PL1000265 2010-07-29 18 933 126 135 145 068 69 001 2011, 2012, 2013
17. Kędzierzyn
 "Redukcja emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A."
Zaklady Azotowe Kedzierzyn Nitrous Oxide Abatement Project PL1000199 2010-09-17 N/A 1 447 381 1 447 381 1 224 538 2010, 2011, 2012, 2013
18. Sośnica
„Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica””
Utilization of Coal Mine Methane in Sosnica Coal Mine, Poland PL1000337 2011-12-22 N/A 324 563 324 563 244 175 2012, 2013
19. Knurów
„Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice””
Utilization of Coal Mine Methane in Szczygłowice Coal Mine,Poland PL1000328 2011-12-22 N/A 393 814 393 814 201 861 2012, 2013
20. BOŚ Efektywność
„Program Efektywności Energetycznej w budynkach Banku Ochrony Środowiska”
BOŚ Energy Efficiency Programme in buildings PL1000444 2012-01-16 N/A 88 961 88 961 4 425 2013
21. BOŚ Kotły
„Program modernizacji kotłów Banku Ochrony Środowiska”
BOS Boiler Modernisation Programme from Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS Bank)  PL1000445 2012-01-16 N/A 113 000 113 000 5 682 2013
22. Pniówek
„Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym”
CMM utilisation on the Pniowek Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland PL1000320 2012-04-06 N/A 702 972 702 972 518 473 2012, 2013
23. Żory
„Utylizacja gazu z odmetanowania ze zlikwidowanej kopalni Żory w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska”
CMM utilisation on the former Zory Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland PL1000526 2012-12-12 N/A 116 993 116 993 92 010 2013
24. Jas-Mos
„Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Jas-Mos na Górnym Śląsku, Polska”
CMM utilisation on the Jas-Mos Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland PL1000525 2012-12-12 N/A 132 295 132 295 100 959 2013
25. 1 Maja
„Utylizacja gazu z odmetanowania zlikwidowanej kopalni 1 Maja w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska”
CMM utilisation on the former 1 Maja (1st of May) Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland PL1000527 2012-12-12 N/A 28 306 28 306 0  
26. Krupiński - Icmm
„Utylizacja gazu z odmetanowania poprzez skraplanie na kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska”
Utilisation of CMM for liquefaction on the Krupinski Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland PL1000524 2012-12-12 N/A 63 785 63 785 0  
27. Krupiński - power
„Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska”
Power and heat displacement by means of CMM utilisation on the Krupinski Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Krupinski-power PL1000528 2012-12-24 N/A 49 455 49 455 44 352 2013
28. Budryk - power
„Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Budryk na Górnym Śląsku, Polska”
Power and heat displacement by means of CMM utilisation on the Budryk Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Budryk-power PL1000529 2012-12-24 N/A 56 884 56 884 47 421 2013
29. Pniówek - power
„Uniknięcie emisji w produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowania kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska”
Avoidance of emissions in power stations through CMM utilisation on the Pniowek Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Pniowek-power PL1000530 2012-12-28 N/A 75 110 75 110 61 657 2013
30. Dobrzyń
„Farma Wiatrowa Dobrzyń 34MWel”
Joint Implementation Track One Project of 34MW wind farm Dobrzyń PL1000532 2012-12-28 N/A 219 409 219 409 207 374 2013
31. Śniatowo
„Farma Wiatrowa Śniatowo 32MWel”
Joint Implementation Track One Project of 32MW Śniatowo PL1000534 2012-12-28 N/A 147 936 147 936 126 331 2013
32. Gołdap
„Farma Wiatrowa Gołdap 48MWel”
Joint Implementation Track One Project of 48 MW wind farm Gołdap PL1000533 2012-12-28 N/A 208 257 208 257 186 004 2013
33. Inowrocław
„Farma Wiatrowa Inowrocław 32MWel”
Joint Implementation Track One Project of 32MWel Wind Farm in Inowrocław PL1000531 2012-12-28 N/A 274 199 274 199 272 936 2013
34. Tefra
„Tefra”
TEFRA PL1000546 2012-12-28 N/A 567 838 567 838 353 727 2013
35. Faber
„Premia wiatrowa: wsparcie dla małych farm wiatrowych w Polsce”
Wind Premium ("Premia Wiatrowa"): support for small wind farms in Poland PL1000538 2012-12-31 N/A 48 554 48 554 45 928 2013
36. PWB I
„Grupa Odnawialnych Źródeł Energii PWB I”
Joint Implementation Track One Project of - Renewable Energy Group PWB I  PL1000543 2012-12-31 N/A 358 387 358 387 296 423 2013
37. RWE
„Projekt Energetyki Wiatrowej RWE Renewables Polska”
RWE Renewables Polska Wind Power Project PL1000544 2012-12-28 N/A 516 139 516 139 453 503 2013
38. Global
„Projekt farm wiatrowych spółki RP Global w Polsce”
RP Global Polish Wind Farm Project PL1000547 2012-12-31 N/A 303 963 303 963 299 853 2013